Verkocht: Rustenburgerstraat 136, 1073 GJ Amsterdam

Verkocht

Verkocht: Rustenburgerstraat 136, 1073 GJ Amsterdam

Beschrijving

Lees meer
VRIJWILLIGE VERKOPING OP MAANDAG 2 DECEMBER VANAF 18:00 UUR IN CAFÉ-RESTAURANT DAUPHINE, PRINS BERNHARDPLEIN 175 TE AMSTERDAM.

De veiling vindt plaats ten overstaan van notaris de heer mr. J.H.F. van Overbeek, Kuin van Overbeek Notariaat.
Kijk voor meer informatie op de website van het veilinghuis: www.eaogv.nl

Geheel pand bestaande uit een bedrijfsruimte op de begane grond en een drie laags bovenhuis. In de basis administratie gebouwen (BAG) staat het pand te boek als Rustenburgerstraat 136-H en Rustenburgerstraat 136-I. Het geheel is circa 187 m² groot verdeel in circa 57 m² op de begane grond en circa 130 m² verdeeld over de eerste, tweede en derde verdieping.

Het perceel betreft eigen grond.

Op het pand rust de bestemming “gemengd-1” met op de begane grond de functieaanduiding “parkeergarage” (conform bestemmingsplan “de Pijp 2018).

Gebruik / Oplevering:
Het pand wordt leeg en ontruimd en vrij van huur en/of gebruik opgeleverd.

Garanties / aansprakelijkheid:
Verkoper geeft geen garanties / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling en/of schriftelijk is medegedeeld.

NEN 2580:
De gebruiksoppervlakte zoals vermeld in de (verkoop)informatie en/of de aanmelding op de website van het veilinghuis en/of andere websites is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580-norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft in voorkomende gevallen met name te maken met deze meetmethode.
Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld of afwijken van eventuele toekomstige metingen, wordt dit uitdrukkelijk door (aspirant) koper aanvaard. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, uitdrukkelijk ook niet met betrekking tot eventuele aanpassing van de koopsom. Verkoper en 123 Makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

Milieu en bouwkundige staat:
Verkoper is niet bekend met feiten waaruit blijkt dat het registergoed dermate verontreinigd is met giftige, chemische en/of andere voor de gezondheid schadelijke stoffen dat het aannemelijk is dat eventuele aanwezige verontreiniging volgens de thans geldende milieuwetgeving aanleiding zou geven tot het opleggen van een saneringsverplichting of het nemen van (extra) maatregelen.
Voorst is het verkoper niet bekend dat er zich in het registergoed (ondergrondse) opslagtanks zoals olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem tevens niet bekend dat er zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Koper verklaart bekend te zijn met het feit dat het verkochte meer dan 110 jaar oud is. Dit houdt in dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) registergoederen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de kwaliteit van onder andere vloeren, dak, de fundering, de rookkanalen, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de in het verkochte aanwezige installaties; voorts staat verkoper niet in voor de eventuele afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (zwam en dergelijke) en/of houtworm en boktor en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Verkoper kan tevens uitdrukkelijk niet instaan voor de kwaliteit van de fundering. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6 lid c omschreven, door koper voorgenomen gebruik, van het verkochte. Koper aanvaardt het verkochte “as is, where is”, in de ruimste zin van het woord en derhalve alle in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit, voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover die een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het verkochte kunnen zijn. In dit kader zijn partijen overeengekomen dat bedoelde eigenschappen, gebreken of belemmeringen geheel voor rekening en risico van koper komen en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid dienaangaande.
Koper aanvaardt derhalve onverkort onder andere de bouwkundige, juridische, technische, milieukundige en feitelijke staat waarin het verkochte zich bevindt.
Koper vrijwaart verkoper voor schade, kosten en/of iedere aanspraak van derden - daaronder
begrepen de bevoegde autoriteiten - die het gevolg is of zijn van, respectievelijk verband houden met het eventueel verontreinigd zijn van de bodem en/of het grondwater onder het gebouw en/of aanpalende percelen, alsmede van mogelijkerwijs nog verborgen gebleven verontreiniging van de bodem en/of het grondwater. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle schade/kosten en iedere aansprakelijkheid die voortvloeit/ voortvloeien uit de mogelijke aanwezigheid in het verkochte van asbest, asbesthoudende materialen dan wel andere voor de gezondheid schadelijke materialen.

Vaste lasten per jaar (belastingjaar 2019)
OZB: € 301,56
Rioolrecht: € 262,24
Waterschapslasten: € 92,27
WOZ waarde (peildatum 01-01-2018):
Rustenburgerstraat 136-H: € 36.000,00
Rustenburgerstraat 136-I: € 650.000,00

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Referentienummer 24729/4848599
Prijs Publieke veiling
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Woensdag 13 november 2019
Laatste wijziging Donderdag 5 december 2019
Bouw
Type object Woonhuis, herenhuis, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1905
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 69 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 130 m²
Inhoud 630 m³
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 9 m²
Indeling
Aantal bouwlagen 3
Aantal kamers 6 (waarvan 2 slaapkamers)
Locatie
Ligging Aan rustige weg
In woonwijk
Uitrusting
Warm water CV-ketel
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 Douche
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 Bad
Toilet
Wastafel
Heeft een balkon Ja

Kaart

Recent bekeken