Te koop: Herengracht 134B, 1015 BV Amsterdam

Nieuw in verkoop

Geen plattegronden beschikbaar.

Te koop: Herengracht 134B, 1015 BV Amsterdam

Beschrijving

Lees meer
Op 15 oktober zal de executoriale veiling ex art 3:268 BW van de registergoederen deels gelegen te Amsterdam plaatselijk bekend als Herengracht 134-136 plaatsvinden.

Dit betreft een "veiling in combinatie". Dat betekent dat deze veiling bestaat uit meerdere objecten (kavels). Elk object wordt eerst afzonderlijk in opbod en afslag gebracht, waarna de combinatie van de objecten gezamenlijk in afslag plaatsvindt. De verkoper heeft de keuze om de combinatie te gunnen, of toch niet te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.

De notaris is:
CMS Derks Star Busmann
Mevrouw mr. I.M.B. Balvert
Behandelaar: mevrouw B. de Groot
Parnassusweg 737
1077 DG AMSTERDAM
T: 020 301 62 80
F: 020 301 63 33
E: bianca.degroot@cms-dsb.com

In kavels en in de massa:
1. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte gelegen op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Amsterdam, Herengracht 134, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M complexaanduiding 6468-A, appartementsindex 7, uitmakende het zeventien/driehonderd eenenveertigste (17/341e) onverdeeld aandeel in de onderstaande gemeenschap;

2. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte gelegen op de tweede, derde en vierde verdieping, plaatselijk bekend Amsterdam, Herengracht 134, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M complexaanduiding 6468-A, appartementsindex 8, uitmakende het vierennegentig/driehonderd eenenveertigste (94/341e) onverdeeld aandeel in de onderstaande gemeenschap;

3. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte gelegen op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Amsterdam, Herengracht 136A, 136B, 136C, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M complexaanduiding 6468-A, appartementsindex 9, uitmakende het drieënveertig/driehonderd eenenveertigste (43/341e) onverdeeld aandeel in de onderstaande gemeenschap;

De gemeenschap, zijnde twee bedrijfspanden met onder- en bijbehorende grond en verder toebehoren, staande en gelegen te Amsterdam aan de Herengracht 134 en 136, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M nummer 2748 en 2749, respectievelijk groot vier are achttien centiare en zes are zevenentwintig centiare.

Oppervlakte-analyse
De registergoederen zijn niet geïnspecteerd en ingemeten, ook zijn er geen oppervlaktetekeningen en meetstaat NEN 2580 aangeleverd. Op basis van de splitsingstekeningen zijn bij benadering van de drie te onderscheiden kavels de onderstaande metrages slechts indicatief bepaald. Aan deze oppervlakte kunnen geen rechten worden ontleend.
Herengracht 134-B appartementsindex 7 en 8 (gedeeltelijk) ca. 565 m2 (inclusief dakterras en schuine kap)
Herengracht 136-B appartementsindex 9 ca. 241 m2
Herengracht 136-C appartementsindex 8 (gedeeltelijk) ca. 239 m2

In de splitsingsakte is als bestemming opgenomen: bedrijfsruimte (eventueel met tuin).

Bestemming Herengracht 134 - Gemengd-1:
De voor 'Gemengd-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- wonen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2.16 en 6.5.6; van de voorschriften.
- kantoren;
- kantoren met baliefunctie;
- voorzieningen met inbegrip van additionele horeca;
- galeries;
- detailhandel, met inbegrip van een mengformule;
- bedrijven, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.5.1; van de voorschriften.

Bestemming Herengracht 136 - Gemengd-2:
De voor 'Gemengd-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- kantoren;
- kantoren met baliefunctie;
- voorzieningen met inbegrip van additionele horeca;
- galeries;
- detailhandel, met inbegrip van een mengformule;
- bedrijven, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.5.1;
- bedrijfswoningen/dienstwoningen;

Op de splitsingstekeningen zijn de bovengenoemd ruimten nader aangegeven. Voor de gearceerde ruimten in nummer 134 bestaat conform het bestemmingsplan de mogelijkheid van bewoning.

Appartementsindex 7: mag conform bestemmingsplan als woning worden gebruikt.
Appartementsindex 8: mag conform bestemmingsplan gedeeltelijk als woning (nr. 134) en gedeeltelijk als kantoorruimte (conform de splitsingsakte worden deze omschreven als bedrijfsruimte) (136) worden gebruikt.

Voor verdere informatie zie ruimtelijkeplannen.nl.

Huidig gebruik:
Het is niet bekend wat het huidige gebruik is. De hypotheekgever heeft verklaard appartementsindex 7 en 8 in eigen gebruik te hebben.

Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat vermeld op de website van de Eerste Amsterdamse.

Kadastrale omschrijvingen:
1. kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M complexaanduiding 6468-A, appartementsindex 7
2. kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M complexaanduiding 6468-A, appartementsindex 8
3. kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M complexaanduiding 6468-A, appartementsindex 9

Specificatie overige kosten:
- Inzetpremie: 1% ten laste van koper
- Overdrachtsbelasting 6%
- Notariële kosten
- Eventuele kosten akte de command € 285,00 exclusief BTW (indien mogelijk)
- Eventuele kosten ingeval van onderhandse verkoop in veiling: kosten griffierechten i.v.m. indiening verzoekschrift onderhandse verkoop.
Betalingstermijnen:
- Binnen een werkdag na de veiling: 10% van de koopprijs.
- Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie: binnen vijf werkdagen na de gunning: 10% van de koopprijs.
- Betaling koopprijs: uiterlijk vier weken na de dag van de veiling, voor 12:00 uur

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Referentienummer 24729/4242542
Prijs Publieke veiling
Status Nieuw in verkoop
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Dinsdag 2 oktober 2018
Laatste wijziging Vrijdag 5 oktober 2018
Bouw
Type object Appartement, maisonnette
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1615
Oppervlaktes en inhoud
Gebruiksoppervlakte wonen 1 m²
Inhoud 3 m³
Indeling
Aantal bouwlagen 1
Aantal kamers 1

Kaart

Recent bekeken