Van buy to let naar keep to let (move to let), een nieuwe kans voor u?

Een huis is om in te wonen, en niet om te beleggen. Deze zin kom je vaak tegen in verkiezingsplannen en daar zijn we het natuurlijk mee eens. Maar er wordt hier vooral met de vinger gewezen naar de belegger. Heeft de belegger deze woningcrisis dan veroorzaakt en is deze crisis dus opgelost met de nieuwe maatregelen die er zijn voor beleggers? Zijn er nu mogelijkheden gecreëerd voor de huidige woningbezitter?

De rol van de particuliere belegger.

‘Beleggers zijn niet de enige reden dat de huizenmarkt overspannen is’, aldus Nic Vrieselaar, Econoom bij de Rabobank. ‘De lage rente, de versoepelde leennormen voor tweeverdieners en mensen met een studieschuld en het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters en doorstromers hebben ertoe geleid dat er meer geld te besteden is op de woningmarkt en dus een grotere vraag naar woningen is’.* Maar de afgelopen jaren zijn er nauwelijks huizen bij gebouwd om aan dat aanbod te voldoen. Door de grote vraag en het lage aanbod stijgen de prijzen.

Diezelfde lage rente maakt het voor beleggers onaantrekkelijk om bij de bank te sparen en dus zoeken ze een manier van beleggen. Maar de beleggers zijn niet altijd de vastgoedhandelaars, ook de kleine zz-pers die pensioen willen opbouwen doen dit vaak door vastgoed te kopen en te verhuren. Dit is fiscaal ook aantrekkelijk omdat de overwaarde hiervan niet belast wordt.

Invoering opkoopbescherming van invloed op vrije huursector.

In de nieuwe huisvestingswet 2021 is een hoofdstuk toegevoegd “tijdelijke regeling opkoopbescherming”, dit is een regeling die landelijk geldt. Iedere gemeente kan in de huisvestingsverordering beleidsregels bepalen die afgestemd zijn op deze landelijke regeling gebaseerd op de situatie van de gemeente. De gemeente kan dus zelf bepalen of ze gebruik maken van deze regeling. In de gemeente Amsterdam wordt deze per 1 april ingevoerd met het doel om goedkope en middeldure koopwoningen te beschermen tegen opkopen door beleggers. De opkoopbescherming verbiedt het om een woning te verhuren in de eerste 4 jaar na aankoop. Hierdoor krijgen kopers (waaronder starters) de kans om een eigen woning te kopen. Dit gaat dan om woningen in gemeente Amsterdam met een WOZ-waarde tot 512.000 euro. Er zullen veel kopers zijn die niet in staat zijn om een hypotheek te krijgen voor dit bedrag, al helemaal een doorsnee starter niet. En dus is het belangrijk om ook betaalbare huurwoningen beschikbaar te blijven hebben.

Peter Boelhouwer, Hoogleraar housing systems aan de Technische Universiteit Delft;

‘De huursector wordt nu deels aan de vrije markt overgelaten. Mijn keuze zou zijn om het deel dat niet goed door de markt wordt bediend, door de corporaties te laten verzorgen. 

Als de overheid of corporaties niet zorgen voor huurwoningen dan is de enige optie dat mensen met geld dat gaan doen’*. Eigenlijk zijn woningcorporaties ook beleggers, ze bouwen huizen om te verhuren en gebruiken de winst om weer nieuwe huizen te bouwen. Maar door de verhuurderheffing zijn er de afgelopen jaren te weinig nieuwe betaalbare woningen gebouwd. Door de grote vraag naar huurwoningen was het voor de beleggers aantrekkelijk om woningen te kopen en te verhuren.

Maar de buy-to-letbeleggers in Amsterdam zullen door de opkoopbescherming afhaken. Door de invoering van de opkoopbescherming zal mogelijk de vrije huursector krimpen, terwijl de vraag toeneemt. Als mensen in Amsterdam willen wonen, maar niet kúnnen of wíllen kopen moeten ze een optie hebben om te huren. Dus mogelijk zal de markthuur en de vraag in de vrije huursector daardoor toenemen. Heeft u verhuisplannen misschien is keep-to-let, of zoals wij het ook zeggen move-to-let een optie voor u?

Van buy to let naar Move to let of Keep to let

Buy-to-let is straks in veel gevallen niet meer mogelijk door de opkoopbescherming. Maar men kan overstappen naar een nieuw principe, move to let of keep to let. Heeft u plannen om binnenkort te verhuizen dan kan het mogelijk gunstig zijn om de huidige woning aan te houden en te gaan verhuren, ook wel keep-to-let genoemd. Er zal namelijk door deze opkoopbescherming minder aanbod komen van vrije sector huurwoningen maar de vraag zal juist toenemen. Voor u dus de uitgelezen kans om uw woning tegen gunstige tarieven te verhuren. Want bent u voor 1 april 2022 eigenaar geworden van deze woning dan heeft u nog niet met deze opkoopbescherming te maken. Heeft u interesse? Wij kunnen in samenwerking met hypotheekvisie Buikslotermeerplein Amsterdam voor u een snelle check doen om te beoordelen of dit haalbaar is voor u.

*Bron: Metronieuws

 

Recente blog items

Meer, sneller, hoger: koopwoningmarkt in stroomversnelling

De woningmarkt zit weer in een stroomversnelling. Snellere verkoop en hogere prijzen.

De kracht van een persoonlijke woningwebsite: de ideale verkooptool.

123ERAmakelaar biedt een unieke verkooptoop aan, een eigen woningwebsite

Wat betekent het Hoofdlijnenakkoord voor woning(ver)kopers?

Het te verwachten regeringsbeleid voor de woningmarkt en de impact op woningeigenaren en (ver)kopers.

Inschrijven voor de nieuwsbrief