Procedure aanbieden huurwoningen

Procedure ter voorkoming van Woondiscriminatie bij Huuraanbiedingen

Als verhuurbemiddelaar, hanteren wij een zorgvuldige werkwijze conform de eisen van de Wet goed verhuurderschap om discriminatie bij het aanbieden van huurwoningen te voorkomen. Hieronder beschrijven wij onze aanpak.

Wij hanteren een Non-discriminatiebeleid

Bij de selectie van huurders maken wij geen onderscheid op basis van ras, geloof, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele oriëntatie, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de regelgeving tegen discriminatie op de woningmarkt van de Rijksoverheid. 

Benodigde gegevens van kandidaten voor huurwoningen

Wij vragen kandidaten om gegevens zoals naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, identiteitsbewijs, gezinssamenstelling, inkomensgegevens (met bewijsstukken), huurprijs van de huidige woning en/of een verhuurdersverklaring. Deze gegevens worden om privacyredenen, pas opgevraagd na de bezichtiging en aanvang van de selectieprocedure. Het inschrijfformulier wordt als bijlage meegestuurd met de afspraakbevestiging.

Wat is de selectieprocedure voor een huurwoning?

Onze selectieprocedure is helder en transparant. We gebruiken objectieve criteria bij het openbaar aanbieden van woonruimte. Hieronder vind je de details van onze procedure:

Reactie op aanbieding: Geïnteresseerden kunnen reageren via e-mail of telefonisch. Na ontvangst van een e-mail nemen we contact op. Verderop in de selectieprocedure vragen we de benodigde gegevens op en hanteren we de selectiecriteria.
Selectiecriteria: We hanteren twee criteria: volgorde van aanmelding en voldoen aan huurvoorwaarden. De eerste 10-20 aanmeldingen worden geselecteerd voor bezichtiging. Daarna controleren we telefonisch of ze aan de huurvoorwaarden voldoen. De huurvoorwaarden staan omschreven in de advertentietekst. Als aan de huurvoorwaarden voldaan is maken we een afspraak voor een bezichtiging.
Als er na een bezichtiging meerder kandidaten zijn die de woning willen huren wordt er gekeken naar alle gegevens die vermeld staan op het inschrijfformulier en wordt er nogmaals gecheckt of de kandidaat voldoet aan de gestelde huurvoorwaarden.
Afwijzingen: Kandidaten die niet geselecteerd worden, krijgen hierover bericht. We motiveren ook waarom de keuze voor een andere kandidaat is gemaakt.

Welke maatregelen treffen wij tegen discriminatie?

Ons hele team kent en volgt deze procedure. Onze medewerkers worden regelmatig bijgeschoold om discriminatie te voorkomen. Voor kandidaat-huurders die meer willen weten over het voorkomen van discriminatie, verwijzen we naar relevante informatie van de Rijksoverheid en Volkshuisvesting Nederland.


Aanpassingen werkwijze in de toekomst

Indien nodig passen we onze werkwijze aan op basis van voortschrijdend inzicht, ervaring en wetswijzigingen.

Als u nog vragen heeft of meer informatie wilt over huren, vul dan onderstaand contactformulier in

Inschrijven voor de nieuwsbrief