Mijn favorieten

BOG Advies

Voordat een klant überhaupt besluit om een object te verkopen of aan te kopen is het van belang inzage te hebben in de risico’s en de mogelijkheden van het object.

Hiertoe kan 123makelaar een SWOT analyse van het object uitvoeren. Wij houden hierbij rekening met de ontwikkelingen en mogelijkheden voor de korte termijn en voor de lange termijn. Met name voor objecten gelegen in vernieuwingsgebieden is deze lange termijn visie van groot belang. Uiteindelijk wil een eigenaar een zo gunstig mogelijk rendement behalen op het vastgoed. Vooraf zet 123makelaar alle kosten en opbrengsten op een rij zodat op basis daarvan een aan- of verkoop besluit kan worden genomen.