Mijn favorieten

Veilingen

De Amsterdamse Onroerend Goed veiling is de oudste van Nederland. De wijze van veilen is al die jaren dezelfde procedure gebleven. Opbod en afslag geschieden tijdens één zitting. Koop en verkoop kan geschieden door makelaars o.g., lid van de Makelaarsvereniging Amsterdam. Vrijwel iedere maandagavond wordt vanaf 18.00 uur de huizenveiling gehouden in het gebouw FELIX MERITIS gelegen aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam. Een ieder die wel eens de veiling heeft bezocht, weet dat de ambiance en het grote aantal bezoekers voor een levendige atmosfeer en een zekere spanning zorgen. Het pand gaat geveild worden: de afslager slaat op het bekken en vraagt de zaal: "wat mag ik horen?". Het opbieden begint. De hoogste bieder is de provisionele koper (provisioneel betekent hier: voorlopig). Hij ontvangt de plokpenning; dat is de premie die wordt uitgeloofd aan degene die het hoogste bod doet. Hij tekent vervolgens het procesverbaal van veiling en het te veilen perceel wordt daarna in slag gelegd.

Stel het hoogste bod is € 135.000,--, bij de afslag wordt bijvoorbeeld € 100.000,-- daarenboven gevraagd en het systeem van aftellen begint. Wordt er vanuit de zaal op € 5.000,-- "mijn" geroepen, dan is het pand verkocht voor € 135.000,-- + € 5.000,- = € 140.000,--. Als er niet wordt gemijnd, dan is de hoogste bieder (de provisionele koper) tevens de definitieve koper. Dit systeem van opbod en afslag wordt het Amsterdamse systeem genoemd.

Een particulier kan ook zelfstandig optreden in de veiling, doch hij dient hierbij de nodige zekerheden te bieden. Zo moet hij zich rechtsgeldig legitimeren en bij aankoop een bankgarantie overleggen ter waarde van tenminste 10% van de koopsom. Voor de koper geldt dat inschakeling van een makelaar van het grootste belang is. Immers er zitten er veel haken en ogen aan het kopen van onroerend goed. Rust er een aanschrijving op het pand, wat is de bestemming van het pand, staat het op de Monumentenlijst, zijn er technische gebreken en last but not least wat is de waarde van het pand. De makelaar-koper informeert en adviseert u over al deze aspecten en spreekt met u af tot welke uiterste prijs hij in veiling voor u zal bieden wanneer u tot aankoop wilt overgaan. Daaraan kan het niet onbelangrijke aspect van de zogenaamde "veilingpsychose" worden toegevoegd. De makelaar-koper is ervaren in het veilen en laat zich niet opjagen door de zaal.

Voor de laatste stand van zaken en meer informatie omtrent veilingen, verwijzen wij u graag naar:
www.mva-makelaars.nl