Bij ons draait alles om jou

Verkoop van woonhuis en winkel

 

Middenweg 63 te Amsterdam

De eigenaren van deze woon-/werkcombinatie aan de Middenweg 63 stopten met hun onderneming en het pand moest verkocht worden. Het interessante aan dit object is de combinatie van woon- en werkbestemming alsmede de verschillende fiscale regimes die op het wonen (privévermogen) en werken (bedrijfsvermogen) van toepassing was. In de verkoop diende hier expliciet aandacht aan geschonken te worden zodat opdrachtgever dit op een transparante wijze kon meenemen in zijn belastingaangifte. Door te anticiperen op de situatie en een creatieve aanpak te hanteren, hebben wij uiteindelijk de beste oplossing aan de verkoper kunnen bieden en het pand verkocht.