Bij ons draait alles om jou

Verhuur van 1.000 m² kantoorruimte

 

Karel Doormanstraat Amsterdam


Dit voormalige gebouw van de GGD is getransformeerd tot een bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit afzonderlijk verhuurbare eenheden voor kleine of startende ondernemingen. Wij hebben voorafgaand aan de verhuur voor onze opdrachtgever een passend advies gevormd, waarbij transparantie naar de huurder en een goede samenwerking met de beheerder voorop stonden. Door te anticiperen op het toekomstig beheer en gebruik van het complex hebben wij de weg vrijgemaakt voor een prettige samenwerking tussen huurder en beheerder. Ook de verhuur hebben wij vervolgens verder begeleid.