Prinsjesdag, wat verandert er op de woningmarkt?

De derde dag van september is alweer achter de rug. Welke plannen zijn er en welke kansen biedt dit voor u (als starter) op de woningmarkt. Sommige veranderingen moeten nog wel door de eerste kamer worden goedgekeurd maar wij lichten u graag in over wat er allemaal op de planning staat.

De jubelton wordt verlaagd en verdwijnt uiteindelijk

In 2013 werd de jubelton ingevoerd om de woningmarkt uit het slop te halen. Dit bracht toen weinig soelaas tot het moment dat de politiek ging communiceren dat de jubelton op 1 januari 2015 zou worden afgeschaft. Deze mededeling bracht uit het niets eind 2014 de woningmarkt eerst een beetje in beweging, om vervolgens in combinatie met de steeds maar lager wordende rente volop in beweging te komen. Dit had een explosieve prijsstijging als gevolg. Ondanks dat de woningmarkt weer in beweging was gekomen werd dit stimuleringsmiddel in 2017 toch weer ingevoerd, maar nu als stimulans voor de jongeren en starters op de woningmarkt.

Er mocht vanaf toen weer een belastingvrije schenking gedaan worden tot een bedrag van 100.000 euro aan iemand die tussen de 18 tot 40 jaar is. Dit bedrag moest dan wel besteed worden voor de aanschaf van een woning, aflossing van een hypotheek of een verbouwing van de eigen woning. Tot eind dit jaar mag je dus nog maximaal 106.671, - schenken. Dus suikeromen en suikertantes, regel het dit jaar nog wanneer je iemand met deze mooie regeling wil verassen. Vanaf 1 januari 2023 zal dit bedrag geleidelijk worden verlaagd naar 27.231,-. Daarbij kan het alleen nog maar door ouders geschonken worden. In 2024 wordt de regeling helemaal afgeschaft. Doordat het einde van deze regeling in zicht is zullen we mogelijk weer hetzelfde gaan meemaken als eind 2014. Dat toch veel starters deze laatste mogelijkheid kunnen benutten om een woning aan te kopen. Beëindiging van de regeling valt samen met de afkoeling van de woningmarkt.

Uitbreiding van de woningbouw

Het kabinet is zich bewust van de huidige krapte op de woningmarkt en heeft het plan om er tot 2030 minimaal 900.000 woningen bij te bouwen. Twee derde van deze woningen moeten “betaalbare” woningen zijn. Het kabinet wil hiervoor 100 miljoen euro per jaar vrij maken. Of dit allemaal gaat lukken is natuurlijk de vraag met de huidige personeelstekorten, de dure materialen en het stikstofprobleem.

Subsidies voor het verduurzamen van de woning

Het kabinet zal in 2023 en 2024 totaal 300 miljoen euro beschikbaar stellen voor het nationaal isolatieprogramma. Huishoudens kunnen zo hun woningen verduurzamen en hun energielasten verlagen. Ook daalt voor de aanschaf van zonnepanelen het btw-tarief vanaf 1 januari 2023 van 21% naar 0%. Verder wil men vanaf 2026 de hybride warmtepomp als de nieuwe standaard zien. Dit wil men gaan bereiken door de energiebelasting aan te passen zodat elektriciteit aantrekkelijker wordt ten opzichte van gas.

Verhoging waarde voor vrijstelling overdrachtsbelasting

Starters onder de 35 die in hun eerste woning gaan kopen, en dit als hoofdverblijf gaan gebruiken, zijn nog steeds vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Volgend jaar zal de maximale waarde waarmee ze vrijgesteld zijn van belasting verhoogd worden van € 400.000 naar € 440.000. Dit is in de huidige Amsterdamse woningmarkt zeker een opsteker voor starters.

Bij verkoop van een woning wordt een biedlogboek verplicht

Vanaf 1 januari 2023 wordt een biedlogboek verplicht bij de verkoop van een woning. Met dit biedlogboek kunnen alle kandidaten zien welke biedingen er ingezonden zijn voor een woning. Alle biedingen zijn wel geanonimiseerd ten behoeve van de privacy. Het logboek wordt natuurlijk pas achteraf getoond nadat de koop van de woning definitief is. Dit kan dus pas na de drie dagen wettelijke bedenktijd en na het verstrijken van de voorbehouden als deze zijn meegenomen in een bod. Op deze manier weten alle kandidaten dat de biedingen en toewijzingen eerlijk zijn gegaan. Het biedlogboek is alleen zichtbaar voor kandidaten die een bieding hebben gedaan. Dit systeem wordt al enige tijd gebruikt door 123makelaar. Want bij 123makelaar houden wij van transparantie.

Gemeenten mogen voor een deel bepalen wie een woning mag kopen of huren

Dit is een kabinetsvoorstel om het voor sommige cruciale beroepsgroepen makkelijker te maken om dicht bij hun werk te wonen. Het kabinet wil dit met ingang van volgend jaar invoeren. De gemeenten mogen de helft van alle huur- en koopwoningen toewijzen aan mensen met een economische binding en met een cruciaal beroep zoals leraren en verpleegkundigen. Let wel, deze mensen moeten dan wel binnen de gemeente wonen. Het kabinet wil dit laten gelden voor zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen. Het zal gaan om alle sociale huurwoningen maar ook koopwoningen onder de prijsgrens van de Nationale Hypotheek Garantie.

De wet Hillen wordt nog verder afgebouwd

Sinds 1 januari 2019 is de wet Hillen ingevoerd. De aftrek van een kleine woningschuld wordt over 30 jaar afgebouwd. Dit percentage neemt elk jaar af met 3,33%. De aftrek zal in 2023 worden beperkt tot 83,33% van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de drukkende kosten op deze voordelen.

Contact 

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn op de woningmarkt? Wilt u bijvoorbeeld nog gebruik maken van de jubelton voordat deze afgeschaft wordt. Of misschien wilt u op de hoogte blijven van eventuele nieuwe woningbouwprojecten. Neem dan contact met ons op.