Blog 6: Neem een kijkje in de keuken van ons bedrijf.

Blog 8: Van buy to let naar keep to let (move to let), een nieuwe kans voor u?

Blog 7
Spijtoptanten eeuwigdurende erfpacht krijgen nog een laatste kans

Erfpachters die nog niet zijn overgestapt naar het nieuwe erfpachtstelsel krijgen nog één kans om dat nog te doen. De gemeente heeft hiervoor een spijtoptantenregeling in het leven geroepen. Tot 8 januari 2020 hadden alle erfpachters de kans om met een gunstige regeling over te stappen. Ca 85% is uiteindelijk overgestapt en hebben daarmee hun erfpachtcanon eeuwigdurend afgekocht of vastgeklikt (jaarlijkse canonbetaling). 15% van de erfpachters heeft de overstap naar eeuwigdurende erfpacht (nog) niet aangevraagd, dit zijn ca 35.000 erfpachters.

Tot 8 januari 2020 kon men zich registreren om op basis van een gunstige regeling over te stappen naar een eeuwigdurende erfpacht. De laagste WOZ waarde met peildatum 1-1-2014 of 1-1-2015 wordt in deze gunstige regeling als uitgangspunt gehanteerd en daarnaast wordt er nog een korting van 35% (normaal 25%) gegeven. Uiteindelijk heeft dus niet iedereen zich (tijdig) laten registreren om gebruik te kunnen maken van de korting.

Deze spijtoptanten krijgen nu nog eenmalig de kans om op basis van de gunstige regeling over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Deze overstap moet wel binnen 6 maanden gebeuren nadat de overstapregeling weer is opengesteld. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend.

De Amsterdamse Wethouder Van Dooninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) was niet van plan om deze regeling nogmaals aan te bieden. Ze vond dat men lang genoeg de tijd had gehad om erover na te denken en de overstap aan te vragen. Echter, naar aanleiding van het rapport Berenschot en onder druk van o.a. de ACM (Autoriteit Consument en Markt ) heeft de gemeente Amsterdam besloten om de gunstige regeling nog eenmaal aan te bieden. Volgens de toezichthouder heeft de gemeente niet duidelijk genoeg aangegeven wat de financiële consequenties van het ‘niet overstappen’ zouden zijn.

Tijdelijke, voortdurende en eeuwigdurende erfpacht.

Wie een woning op erfpachtgrond heeft in Amsterdam moet daar jaarlijks een vergoeding (canon) voor betalen, tenzij de canon vooruitbetaald of “afgekocht” is. Aan het einde van het tijdvak (doorgaans 50 jaar) wordt de canon herzien en verhoogd op basis van de actuele grondprijs. Omdat de grondprijs in 50 jaar enorm gestegen is, resulteert dit meestal in een aanzienlijk hogere canon.

In het verleden waren er in Amsterdam twee typen erfpacht: het tijdelijk recht van erfpacht (vaak voor industriële doeleinden) of het voortdurend recht van erfpacht waarbij op het merendeel de algemene bepalingen van 2000 van toepassing zijn.

Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam de algemene bepalingen van 2016 vastgesteld, wat in het najaar van 2017 heeft geresulteerd in het recht van eeuwigdurende erfpacht.

Eeuwigdurende erfpacht gaat al meer richting het volle eigendom van de grond en kent geen tijdvakken meer. De erfpachtcanon wordt nog meer één keer vastgesteld en er is dus geen risico meer op een sterke stijging van de canon.

Er zijn een drietal mogelijkheden bij het overstappen naar eeuwigdurende erfpacht:

  • U kunt kiezen voor betaling van een jaarlijkse canon. Deze jaarlijkse betaling van de eeuwigdurende canon vangt aan na afloop van het huidige, lopende tijdvak. De canon wordt vanaf het moment van overstap jaarlijks aangepast aan de inflatie.
  • U kunt kiezen voor afkoop in één keer. U betaalt één keer één bedrag voor de afkoop van de eeuwigdurende erfpacht.
  • U kunt er ook voor kiezen om zowel het huidige tijdvak, met jaarlijkse canonbetaling, als de eeuwigdurende erfpacht af te kopen. U betaalt daarna nooit meer een vergoeding, behalve als er een wijziging van het erfpachtrecht plaatsvindt, bijvoorbeeld als de bestemming wijzigt van woning naar bedrijfsruimte.

Financiële consequenties van niet-registreren waren niet altijd duidelijk.

online rekentool aangeboden om alles overzichtelijk te maken. Er is echter onvoldoende gecommuniceerd over mogelijke (financiële) consequenties van het niet tijdig registreren, terwijl registreren voor de overstap op dat moment geheel vrijblijvend was.  

Indien u zich wel voor 8 januari 2020 geregistreerd heeft dan heeft u inmiddels een aanbieding van de gemeente ontvangen of zult u die binnenkort ontvangen. De doelstelling van de gemeente is om iedereen die zich heeft geregistreerd uiterlijk het tweede kwartaal 2022 een aanbieding te sturen. Heeft u hulp nodig om de juiste keuze te maken dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor advies. De aanbieding voor overstap naar eeuwigdurende erfpacht is niet onbeperkt geldig. Actie ondernemen is dus noodzakelijk! Wat voor u de juiste keus is hangt helemaal af van uw persoonlijke omstandigheden.

Heeft u hulp nodig? 123Makelaar kijkt graag met u mee wat voor u de beste keuze zal zijn.

Voor degene die zich niet op tijd hebben geregistreerd is er alsnog de mogelijkheid om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht maar met de gangbare regeling die aanzienlijk minder gunstig is op dit moment. Goed nieuws, de gemeente heeft besloten de gunstige regeling zoals die gold vóór 8 januari 2020 opnieuw open te stellen voor spijtoptanten. Wanneer deze gunstige regeling opnieuw aan erfpachters zal worden aangeboden is nog niet bekend.

Wilt u op de hoogte blijven van deze nieuwe regelingen? Schrijf u dan in via het contactformulier met beschrijving: inschrijven nieuwsbrief!

Contactformulier