Corona maatregelen

UPDATE dd 20 maart 2020 Corona Virus 123makelaar

De verscherpte maatregelen rondom het coronavirus hebben een grote impact op de dienstverlening van 123makelaar.

Vanuit de brancheverenigingen (NVM en MVA) werd aan de makelaars gevraagd tot 6 april geen nieuwe objecten meer te huur en te koop aan te melden. Als gevolg van dit alles hebben wij direct op dd 16 maart besloten het kantoor van 123makelaar dicht te doen en zoveel mogelijk vanuit huis te gaan werken. Daarnaast werden lopende afspraken afgezegd en werd er niet meer bezichtigd. Telefonisch waren we niet meer bereikbaar en alleen per e-mail kon er contact worden gezocht.

We hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze werknemers, onze opdrachtgevers en de mensen waar we dagelijks mee in contact komen. Dit punt staat nog steeds op de eerste plaats. Maar we constateren ook dat het probleem na 6 april zeer waarschijnlijk niet is opgelost. We hebben derhalve ook de economische verantwoordelijkheid om de markt in beweging te houden.

Dit alles heeft ertoe geleid dat we strikte richtlijnen hebben opgesteld op basis waarvan we de dienstverlening van 123makelaar weer op kunnen pakken. Op deze wijze nemen we onze verantwoordelijkheid op zowel het maatschappelijke maar ook het economische vlak.

Vanaf 23 maart 2020 is de onderstaande situatie van toepassing op de dienstverlening van 123makelaar:

 1. Ons kantoor is nog steeds gesloten en er kunnen geen afspraken bij ons op kantoor worden gemaakt.
 2. De makelaars werken nog steeds vanuit huis. Contact met makelaars is mogelijk via e-mail of hun mobiele nummers.
 3. We zijn op werkdagen weer telefonisch bereikbaar vanaf 11 uur tot 16 uur. Er zijn dagelijks twee personen op kantoor om de telefoon te beantwoorden en de binnenkomende post te verwerken.
 4. Per e-mail zijn we gewoon bereikbaar. Op werkdagen reageren wij binnen 24 uur nadat wij uw e-mail hebben ontvangen. U krijgt een reactie per e-mail terug of er wordt telefonisch contact met u opgenomen indien u uw telefoonnummer in uw email achterlaat.
 5. Lege en niet in gebruik zijnde objecten zullen wij gewoon TE HUUR en TE KOOP aanmelden.
 6. Deze objecten kunnen uitsluitend op afspraak worden bezichtigd waarbij slechts één kandidaat (maximaal 2 personen) per keer kan bezichtigen. Hiervoor zal een strak tijdschema worden opgesteld. De tijd dat men kan bezichtigen is passend bij de grootte van de woning. Komt men te laat dan is het NIET meer mogelijk te bezichtigen.
  Per object kunnen verschillende regels gelden. U wordt hiervan voorafgaand aan uw afspraak per e-mail in kennis gesteld.
 7. De verkopende makelaar blijft op gepaste afstand of blijft buiten staan en loopt niet fysiek met de kandidaten mee. Vragen naar aanleiding van de bezichtiging worden niet ter plaatse beantwoord, maar kunnen per e-mail gesteld worden.
 8. Er worden geen OPEN HUIZEN georganiseerd waarbij meerdere kandidaten gelijktijdig kunnen bezichtigen.
 9. Bezichtigingen geschieden steeds geheel op eigen risico. In alle gevallen rekenen wij erop dat u de richtlijnen van het RIVM in ogenschouw neemt en naleeft.
  Zie ook: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Voor bewoonde en in gebruik zijnde objecten geldt dat bezichtigingen uitsluitend in overleg met de eigenaar kunnen worden gepland. Het kan derhalve voorkomen dat dit beperkt of zelfs helemaal niet mogelijk is aangezien wij bovenstaande regels strikt na willen leven en het risico voor zowel onze opdrachtgevers als voor geïnteresseerden tot een absoluut minimum willen beperken.

 


 

16 maart 2020 Corona Virus 123makelaar 

Geachte heer/ mevrouw,

Zoals bekend heeft het Kabinet afgelopen zondag een aantal verscherpte corona maatregelen afgekondigd. U zult begrijpen dat dit ook voor ons kantoor en onze dienstverlening aanzienlijke gevolgen heeft.

We voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid van ons personeel alsmede voor onze klanten en sluiten aan bij de maatregelen die zijn gesteld.

Dit houdt in dat wij tot en met 6 april geen bezichtigingen zullen uitvoeren in bewoonde woningen of bij bedrijfsruimten die in gebruik zijn. Afspraken die al zijn gemaakt zullen worden afgezegd. Met betrekking tot lege woningen of bedrijfsruimten zal, afhankelijk van de situatie, een bezichtiging mogelijk zijn. Wij kijken naar alle omstandigheden en bepalen op basis daarvan wat passend is om te doen.

Ons kantoor is telefonisch niet bereikbaar.

Dagelijks zijn er op ons kantoor (vooralsnog) twee medewerkers aanwezig die de post verwerken en de e-mails beantwoorden.

Ons personeel werkt op de voor hun gebruikelijke werkdagen thuis en zal voor zover mogelijk uw vragen beantwoorden via de email.

U kunt uw mail sturen aan info@123makelaar.nl

Spoedeisende zaken kunt u tijdens kantooruren eveneens doorgeven via de e-mail.

Wij hopen dat deze situatie spoedig verbetert en wij u weer de hand kunnen schudden.

Namens het gehele team van 123makelaar